Voxtorp kyrka

Kyrkan uppfördes omkring år 1240 i tuktad sandsten och gråsten. Från början hade den ett U-format kor 

i öster som under 1300-talet revs och ersattes med ett rektangulärt format kor med anslutande sakristia. År 

1667 rasade kyrkans tak in. Takvalvet ersattes då med ett platt tak. 1895 revs det medeltida vapenhuset 

i söder och ersattes med ett vapenhus i väster. Samtidigt revs det platta taket och ersattes av en gipskupol. 

I väster togs även två nya fönster upp. 1958 slog åskan ned i kyrkan som fick renoveras.

Källa:Wikepedia

 

altare.jpg (103011 byte) interior3.jpg (99598 byte) interior.jpg (97465 byte) kyrka.jpg (120043 byte)

  kista.jpg (112724 byte)   

gubbe2.jpg (79332 byte) malning.jpg (63574 byte) tupp.jpg (56526 byte)

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1964 av Troels Krohn

HV BRV Pedal
Rörflöjt 8' Gedakt 8' Subbas 16'
Principal 4' Koppelflöjt 4'  
Waldflöjt 2' Principal 2'  
Mixtur III 1 1/3' Nasat 2 2/3'  

Koppel: BR/HV. BR/P. HV/P

 

Till hemsidan