Västra Vrams kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

ORGEL

Byggd 1965 av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg

DISPOSITION

HV II

RP 1

BV III

Pedal

Principal 8'

Gedackt 8'

Trägedackt 8

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Spetsflöjt 4'

Rörflöjt 4'

Oktava 8'

Oktava 4'

Oktava 2'

Principal 2'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Kvinta 1 1/3'

Cymbel 2 ch

Nachthorn 2'

Mixtur 4 ch

Sesquialtera 2 ch

Regal 8'

Fagott 16'

Trumpet 8'

Scharf 3 ch

Tremulant

 

Fasaden från 1965

Föregående orgel byggd 1875 av Salomon Molander & Co, Göteborg 11 stämmor.

Fasaden finns bevarad.

 

Åter hemsidan