Matteus kyrka, Norrköping

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1892 av Åkerman & Lund. 30 stämmor. 

Utökning av stämantalet till 41 av Åkerman & Lund, 1936. 

2023 kommer en ny orgel att byggas med den gamla orgelfasaden.

DISPOSITION

HV (Man I)  Positiv (Man II)  ÖV (Man III) Pedal
Principal 16’ Borduna 16’ Gedackt 16’  Principalbas 16’
Principal 8’ Violin 8’   Principal 8’ Subbas 16'
Flute harmonique 8’  Rörflöjt 8’ Salicional 8’  Subbas 16'
Gedackt 8’ Principal 4’  Borduna 8’ Ekobas 16’
Oktava 4’ Flute octaviante 4’ Prestant 4’ Oktava 8’
Flöjt 4’  Waldflöjt 2’ Fugara 4’  Dubbelflöjt 8’
Gemshorn 4’ Kvinta 1 1/3’ Blockflöjt 4’ Gedacktbas 8’
Kvinta 2 2/3’ Sifflöjt 1’ Nasat 2 2/3’ Koralbas 4’
Oktava 2’  Scharf 3-4 ch Flageolett 2’ Gedacktflöjt 4’
Mixtur 4 ch Sesquialtera 2 ch  Kvintadena 2’  Rörflöjt 2’
Cornett 5 ch   Harmonia otherea 3 ch Mixtur 5-7 ch  Rauschpfeife 4 ch
Trumpet 8’  Oboe 8’  Dulcian 16’  Skryari 4 ch
Skalmeja 4’ Tuba 8’ Basun 16’
Svällskåp Vox humana 8’ Dulcianbas 16’
Tremulant Trumpet 4’ Pedaltrumpet 8’
Svällskåp
Tremulant  

  De stämmor i orgeln, som härstammar från den ursprungliga Åkermanorgeln och som ej undergått

förändringar av något slag är följande: Principal 16, Borduna 16, Flute harmonique 8, Flute octaviante 4,

Salicional 8, Principalbas 16, Subbas 16. Stort antal unison- och oktavkoppel. 3 fria komb. Elektropneumatik.

Åter hemsidan