RAGUNDA NYA KYRKA

Predikstolen snidad av Salomon Jonsson Hägglöf.