RAGUNDA NYA KYRKA

Läktarorgeln byggd av Setterquist 1940 med originalfasad från 1864. 25 stämmor två manualer och pedal.