RAGUNDA NYA KYRKA

Ragunda kyrka uppfördes 1846-47. Invigd 1853. Ritad av Johan Fredrik Åbom.