SKARA DOMKYRKA

Predikstolen från 1709 av Börje Löfman.