TINGSÅS KYRKA

Kyrkan uppfördes 1853 och invigdes den helige Mikaels dag 1856.