TINGSÅS KYRKA

30 stämmor fördelade på 3 manualer och pedal.