ULLÅNGERS KYRKA

Ullångers Kyrka, var ursprungligen en liten kyrka utan kor och torn, en medeltids salkyrka (enskeppig, rektangulär kyrka utan särskild markering av koret i arkitekturen) från 1200-talet. Efter en ombyggnad 1907 - 1909 förlorade kyrkan sin medeltida karaktär, och omskapades till en tornförsedd korskyrka i nygotiks stil.