VALL KYRKA

Orgeln byggdes 1955 av Werner Bosch i Kassel, Tyskland.