VASAKYRKAN, GÖTEBORG

Kyrkan uppfördes i nyromansk stil 1905-1909 av granit i grovhuggna block och med koppartak. Invigdes den 4 april 1909 av biskop Edvard Herman Rodhe