VÄXJÖ DOMKYRKA

Bo Beskov har också skapat det höga fönstret på sydväggen som föreställer Kristus som livsträdet och som konungen/herden med det förlorade fåret i famnet.