S:TA MARIA, VISBY DOMKYRKA

"Klingteorgeln" är byggd 1870, och tjänsgjorde i Klinte kyrka mellan åren 1870-1977.