TALLBIT
Pinicola enucleator. Häckar i taiga, gärna i äldre orörda barrskogar med björkinslag och bärris. Troligen mest stannfågel, men vissa höstar sker massvandring söderut (vanligen slutet av oktober och i november). Lever diskret och tillbakadraget under häckningen men uppräder vintertid helt orädd (i folkmun förr kallad ”dumsnut”), och kan då i flock ogenerat äta rönnbär i trädgårdar och allèer mitt inne i samhällen. Föda frön , knopp och skott av t.ex. gran och björk, vidare rönnbär, blåbär, lingon mm. Provianterar i tät skog i bland tyst och stilla nere i bärriset. Boet invid stam, oftast av gran. Källa: Fågelguiden

 ******************************************************************************************************************************

                                   SIDENSVANS

Bombycilla garrulus är en fågel som tillhör ordningen tättingar i familjen sidensvansar. Arten häckar i de nordligaste delarna av Eurasien och nordvästra Nordamerika. Vintertid kan den observeras i stora flockar längre söderut.

******************************************************************************************************************************
                                       ENTITA
Parus palustris är en liten mesfågel som förekommer i palearktis och som är mycket en stationär stannfågel.
Entitan är en stannfågel som förekommer över stora delar av Europa, så långt norr ut som södra Skandinavien          och österut till Turkiet, Georgien och i Ryssland till området väster om Ural. Vidare från Altaj österut genom     norra Mongoliet, Tibet och nordöstra Kina till Sakhalin och Japan, och slutligen söderut från nordöstra Kina till Nord- och Sydkorea. Entitans utbredningsområde är tudelat med en geografisk lucka som sträcker sig från Uralbergen till Altaj i södra Sibirien, vilket separerar de västliga och östliga häckningspopulationerna.
       
Foto: Anders Söderlund