Buttle kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd av Åkerman & Lund, Stockholm 1883 .

Ombyggd 1968 av Andreas Thulesius, Klintehamn

 

DISPOSITION

Man                   Ped

Borduna 8'          Subbas 16'

Flöjt 4'                                         Man/Ped       

Principal 2'

Kvinta 1 1/3'                                Mekanisk

 

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Buttle kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter Gotlandskyrkor