Dopfuntar i Gotlandskyrkor

 

Klicka i bilderna för detaljer

 

Panoramabilder på cuppan från några dopfuntar

 

 

                                                

Alskogs kyrka                                Anga kyrka                              Ardre kyrka                   Atlingbo kyrka 

 

                 

     Barlingbo kyrka                                    Bro kyrka                       Eke kyrka      

 

 

 

                                

        Ekeby kyrka                                 Eskelhems kyrka                      Etelhems kyrka                            Fole kyrka

 

 

                                                    

                                     Gammelgarns kyrka                     Garda kyrka                         Gerums kyrka                  Grötlingbo kyrka                            

 

 

                                                

                                                  Guldrupe kyrka                             Halla kyrka                                  Hamra kyrka                      Hejde kyrka                                    

 

    

              

                Hemse kyrka                      Hogräns kyrka                   Lau kyrka  

 

                     

                                                                          

     Mästerby kyrka                       När kyrka                             Sanda kyrka                       Sjonhems kyrka 

 

        

                                    

           Stenkyrka kyrka                     Stånga kyrka                           Tofta kyrka                             Träkumla kyrka

 

 

                                                                          

                                                 Vall kyrka                          Vamlingbo kyrka                           Viklau kyrka                                   Vänge kyrka                                         

 

                                   

         Väte kyrka                    Väskinde kyrka 

 

 

Foto: A. Söderlund 2010/11

 

 

DDe Gotländska Mästarna

 

Byzantios - anonymnamn som var verksam på Gotland under andra hälften av 1100-talet.

Atlingbo - Eskelhem -Garde - Hejde - Hogrän - Mästerby - Sanda - Träkumla - Vamlingbo - Väte

 

Calcarius - verksam mellan 1210-1250. Har ritat kolonnen och sydportalen i Tingstäde kyrka.

                     Dopfunten i Fole kyrka där bilden i hög relief som övermålades i saftiga färger 1707.

 

Hegwald eller Hewald Posthumes - Verksam på Gotland, trol. verksam 1125-1160.

Etelhem - Halla - När - Sjonhem - Stenkyrka - Stånga - Viklau - Vänge

 

Semi-Byzantios - Anonymnamn som var verksam på Gotland efter 1170. Hans arbeten erinrar om Byzantios, men figurerna är mer robusta.

Alskog - Hamra - Tofta

 

Sigraf eller Sigrafr - Gotländsk stenmästare vid slutet av 1100-talet och början på 1200-talet. Stilen är romansk med nordiska element

                                   i sling- och djurornamentiken.

Bro - Eke - Grötlingbo -Lau 

 

Majestatis (Magister Majestatis) - Romansk stenmästare verksam under 1100-talets andra hälft, 

                                                                    den anonyme mästaren benämns även Tryde-Hablingbomästaren.

Gerum - Vall - Väskinde

 

 

 

Bildspel på alla Gotlands kyrkor

 

 

Åter Gotlandskyrkor

 

Åter hemsidan