Elinghems ödekyrka

 

Ödekyrkan sedd från norr

Interiörbild

Bevarad dopfunt

 

 

Ödekyrka sedan 1600-talet.  Jfr. Bara, Gann. Kyrkan troligen byggd på 1200-talet

Ruin av medeltida kyrka, av kalksten, 18 x 9 m (Ö-V) och ca 12 m h med i V rektangulärt långhus, 

11 x 9 m och i Ö ett närmast kvadratiskt kor, 7 x 7 m. Torn, valv, murarnas övre partier och vatten-

tak saknas. Av inredningen är altare, dopfunt och vigvattensskål bevarade. Smal, inbyggd trappa 

till kyrkvinden i V gaveln. I kyrkan ligger 2 gravhällar och på kyrkogården ett flertal sådana. En 

gravhäll har inhugget kors. Beskrivning av teckning i boken: Gravhäll liggande i marken S om 

Elinghems ödekyrka. Ruinen rengrävd och konserverad 1923-25. 

Källa:Riksantikvarieämbetet.

 

Gotlandskyrkor från karta

Åter Gotlandskyrkor