Guldrupe kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1969 av Andreas Thulesius, Klintehamn. 

Den föregående orgeln byggd 1883 av O N Lindqvist, Visby, 2 stämmor

 

DISPOSITION

Man sv                    Ped

Gedackt 8'                Subbas 16'

Principal 4'                                 Man/Ped.

Rörflöjt 4'

Oktava 2'                                    Mekanisk

 

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Guldrupe kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter hemsidan