Gunfjauns kapell

Ruinen 

 

Gotlandskyrkor från karta

Åter hemsidan