Hejdeby kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

    

 

ORGELN

ORGEL

Byggd av Åkerman & Lund 1900. Orgeln har tidigare tjänstgjort i  Ardre kyrka, 

men flyttades hit 1995. Tidigare användes elorgel och ännu tidigare harmonium.

DISPOSITION

Man

Principal 8 B/D

Salicional 8'

Borduna 3'

Calcant

 

Gotlandskyrkor från karta

 

 

Se Hejdeby kyrka som ett bilspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter hemsidan