Östergarns kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln byggd 1915 av Åkerman & Lund, Stockholm. 1966 omdisponerad av John

Grönvall Orgelbyggeri, Lilla Edet. Orgelfasad från 1849 av Sven Peter Petersson,

Sjonhem, 6 stämmor.

 

DISPOSITION

Man                    Ped

Gedackt 8'            Subbas 16'

Salicional 8'                             Man/Ped.

Principal 4'

Oktava 2'                                Pneumatisk.

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Östergarns kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

 

Åter hemsidan