Sjonhems kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1964 av John Grönvall, Orgelbyggeri AB, Lilla Edet. 

Tidigare användes harmonium.

 

DISPOSITION

Man                     Ped

Gedackt 8'            Bihängd

Rörflöjt 4'                            Man/Ped.

Principal 2'

Nasat 1 1/3'                         Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Sjonhems kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter hemsidan