Vänge kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1957 av Nils Hammarberg, Göteborg. Fasad

ritad av Jörgen Fåk, Stockholm. Tomas Svenske 

har bytt ut Rankett 16' i pedalen mot en Subbas 16'.

 

DISPOSITION

Man I                        Man II                        Ped

Trägedakt 8'                Rörflöjt 8'                    Gedakt 8'

Principal 4'                  Spetflöjt 4'                  Subbas 16'

Mixtur 2 ch                 Kvintadena 4' 

                                   Principal 2'     

Mekanisk                                                         I/P, II/P, II/I.       

Gotlandskyrkor från karta

 

 

Se Vänge kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

Åter hemsidan