Arboga kyrka 

Klicka i bilderna för högra upplösning

ORGEL

ORGEL

Orgeln byggd 1977 av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke

DISPOSITION

HV I

SV II

ÖV III

Pedal

Gedacktpommer 16'

Spetsgedackt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Fugara 8'

Koppelflöjt 4'

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Principal 2'

Borduna 8'

Oktava 4'

Traversflöjt 4'

Kvint 1 1/3'

Rörpommer 4'

Spetsflöjt 4'

Waldflöjt 2'

Ters 4/5'

Nachthorn 2'

Oktava 2'

Sesquialtera 2 ch

Cymbel 2 ch

Rauschpipa 45 ch

Mixtur 5 ch

Scharf 3 ch

Krumhorn 8'

Basun 16'

Trumpet 8'

Dulcian 16'

Tremulant

 

 

Oboe 8'

 

 

 

Tremulant

 

 

föregående orgel byggd 1868 av Åkerman & Lund, 22 st. ombyggd 1929 av A Magunssons.

Utbyggnad 1943 av O Hammarberg, 34 st. Den ersatte en orgel byggd 1744 av Daniel Stråhle, 27 st. 2 man och pedal.

Redan 1475 omnämns en orgel de det dåtida franceskanerklostret.

Åter hemsidan