S:t Jacobs kyrka, Stockholm  

Klicka i bilderna för högre upplösning

 ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1976 av Marcussen & Son, Abenraa, Danmark,

med återanvändande av flera stämmor från tidigare orglar. 

Fem manualer och pedal. Mekanisk traktur, elektrisk registratur.

Disposition:  

Manual I:

Manual II

Manual III:

Manual IV:

Manual V: 

Pedal: 

Borduna 16'

Rörflöjt 8'

Bassetthorn 8'

Borduna 16'

Liebl. Gedackt 16' Underzats 32'
Prestant 8' Angelica 8' Dubbelflöjt 8' Principal 8' Cremona 8' Prestant 16'
Hålflöjt 8' Kvintadena 8' Fl.harmonique 8'  Gedact 8' Viola celeste 8'  Principal 16'
Traversflöjt 8' Prestant 4'  Oktava 4'  Gamba 8' Tibia major 8' Subbas 16'
Kvinta 5 ½' Blockflöjt 4' Traversflöjt 4'  Voix celeste 8' Flute amabile 8' Gedackt 16'
Oktava 4'  Ekoflöjt 4' Piccolo 2' Oktava 4'   Flöjtprincipal 4' Oktava 8'
Nachthorn 4' Oktava 2' Cornett III Flöjt 4'  Fugura 4' Borduna 8'  
Kvinta 2 2/3' Waldflöjt 2' Mixtur V  Nasat 2 2/3'  Fjärrflöjt 4' Oktava 4'
Oktava 2' Sesquialtera II Bombarde 16' Flagflöjt 2'   Kvinta 2 2/3' Rörflöjt 4'
Cornett V Scharff V-VI Tromp. Harm. 8' Ters 1 3/5' Flautino 2' Nachthorn 2'
Fourniture V-VI Dulcian 16' Clarion 4' Sivflöjt 1' Septima 1 1/7' Mixtur VI
Mixtur V-VI Krumhorn 8' Tremulant Mixtur VI  Harm. Aethera III Kontrabasun 32'
Scharff III    Cresendosvällare Septymbel III  Clarinett 8'  Basun 16'
Trumpet 16'     Oboe 8'  Tremulant Fagott 16'
Trumpet 8'     Vox humaine 8' Cresendosvällare Trumpet 8' 
Trumpet 4'     Tremulant   Clarion 4'
      Cresendosvällare   Regostersvällare

 

 

Ligita Sneibe spelar final ur Orgelsymphonie no.1 

av Louis Vierne. Inspelad 20160303 av

Anders Söderlund

KORORGEL

Byggd av Marcussen & Son

Man I Man II Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Rörflöjt 4' Gedackt 8'
Waldflöjt 2' Principal 2' Koppelflöjt 4'
Mixtur 4 ch Nasard 1 1/3 Kvintadena 2'
Dulcian 8' Sesquialtera 2 ch Regal 4'
  Cymbel 2 ch Fagott 16'
  Tremulant  

Helmekanisk - Ljudande fasad

 

 

 

 

Åter hemsidan