Mariestads Domkyrka

Klicka ibilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 2011 av Tostareds Orgelfabrik

DISPOSITION

Manual I Huvudverk

Principal 16' *

Borduna 16'

Principal 8' *

Rörflöjt 8 *

Gamba 8'

Octava 4' *

Spetsflöjt 4'

Octava 2' *

Cornett IV

Mixtur IV

Trumpet 16'

Trumpet 8' **

 

 

Manual II Öververk (sv)

Principal 8' *

Flûte Harmonique 8'
Dolce 8'
Flûte Octaviante 4' *
Flageolett 2'
Eufon 8' *

 

 

Manual III Svällverk
Gedackt 16'
Bassetthorn 8'
Gedackt 8'
Violin 8'
Salicional 8'
Voix Celeste 8'
Octava 4'
Blockflöjt 4'
Nasard 2 2/3'
Octavin 2'
Ters 1 3/5'
Piccolo 1'
Mixtur III
Fagott 16'
Trompette Harmonique 8'
Oboe 8'
Clarion 4'
Tremolo

Pedal
Bourdon 32'
Contrebasse 16' *
Subbas 16' *
Quinta 10 2/3' *
Violoncell 8' *
Gedackt 8'
Octava 4'
Basun 16' *
Trumpet 8'
Trumpet 4'
Koppel
I/P, II/P, III/P, II/I, III/I,
III/II, I 4', III 16', III 4'
(oktavkopplen är genom-
kopplingsbara)


* = stämma med material från 1864.
** = stämma med material från 1905.


Tonomfång: 61 / 32.

10 000 fria kombinationer.

Mekanisk traktur
(barkermaskin för manual 1 och 3),
elektriska unisonkoppel och elektrisk registratur.

 Orgelns fasad byggdes 1864 av P L Åkerman. Åkermans orgel byggdes om något 1905 av C A Härngren.

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan