Nätra kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1970 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

DISPOSITION

HV II

SV I

ÖV III

Pedal

Quintadena 16'

Principal 8'

Gedackt 8'

Principal 16'

Principal 8'

Spetsgamba 8'

Rörflöjt 4'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Salicional 8'

Principal 2'

Oktava 8'

Oktava 4'

Gedackt 8'

Sifflöjt 1'

Gedackt 8'

Spetsflöjt 4'

Oktava ´'

Sesquialtera II

Oktava 4'

Quinta 2 2/3'

Traversflöjt 4'

Cymbel II

Quintadena 2'

Oktava 2'

Svegel 2'

Vox humana 8'

Mixtur V

Mixtur V-VII

Cornett III

Tremulant

Basun 16'

Trumpet 8'

Mixtur V-VII

 

Trumpet 8'

 

Bombard 16'

 

Skalmeja 4'

 

Oboe 8'

 

 

 

Tremulant

 

 

Tidigare orglar:

1759 Peter Qwarnström, Sundsvall, 9 st

1858 Johan Gustaf Ek, 15 st

1914 ombyggd av P L Åkerman, 17 st

1947 utökad av Grönlunds, Notviken, 23 st

 

 

Åter hemsidan