Ovansjö kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Setterquistorgeln

1896-1897 E. A. Setterquist, Örebro, bygger en ny orgel med mekanisk traktur. Fasaden ritad av E. A. Hedin.

Disposition:

Manual I Manual II Pedal
Borduna 16’ Basetthorn 8’ Violon 16’
Principal 8' Rörflöjt 8’ Subbas 16’
Flöjt 4’ Oktava 4’ Borduna 8’
Kvinta 2 2/3’ Waldflöjt 2’ Oktava 4’
Oktava 2’ Larigot 1 1/3’ Nachthorn 2’
Ters 1 3/5’ Sifflöjt 1’ Terzian II chor.
Mixtur III chor. Cymbel II chor. Basun 16’
Trumpet 8’ Crescendosvällare

1964: Gustaf Hagströms orgelverkstad, Härnösand, bygger om och ut orgeln bakom Hedins fasad till 31 stämmor på 3 manualer och pedal. Mekaniska slejflådor med elektriska koppel.

Disposition:

Manual I Manual II Manual III Pedal Koppel
Borduna 16’ Salicional 8’ Gedakt 8’ Subbas 16’ I/P
Principal 8' Rörflöjt 8’ Kvintadena 8’ Kvintbas 10 2/3’ II/P
Borduna 8’ Principal 4’ Spetsgedakt 4’ Bordun 8’ III/P
Oktava 4’ Waldflöjt 2’ Svegel 2’ Oktava 4’ II/I
Flöjt 4’ Nasard 1 1/3’ Sifflöjt 1’ Nachthorn 2’ III/I
Kvinta 2 2/3’ Zimbel III chor. Mixtur V chor. Mixtur III chor. III/II
Oktava 2’ Krumhorn 8’ Rankett 16’ Basun 16’
Ters 1 3/5’ Tremulant Tremulant
Mixtur III chor.
Trumpet 8’

 

Kororgeln

1977: Firma Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad, installerar en kororgel med mekaniska slejflådor.

Disposition:

Manual C-g³ Pedal C-f¹ Koppel
Gedackt 8’, B/D Subbas 16’ Man./ped.
Principal 4', B/D
Rörflöjt 4’, B/D
Waldflöjt 2’, B/D
Cymbel II chor., B/D
Dulcian 8’, B/D