Sankt Lars kyrka, Linköping

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1964 av Marcussen & Son, Danmark

DISPOSITION

HV II

ÖV 1 sv

BV III

Pedal

Gedaktpommer 16'

Gedakt 8'

Trägedakt 8'

Principal 16'

Principal 8'

Spetsgamba 8'

Kvintadena 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Principal 4'

Rörflöjt 4'

Oktava 8'

Oktava 4'

Traversflöjt 4'

Principal 2'

Borduna 8'

Spetsflöjt 4'

Waldflöjt 2'

Gedaktflöjt 2'

Koralbas 4'

Spetskvint 2 2/3'

Nasat 1 1/3'

Oktava 1'

Nachthorn 2'

Oktava 2'

Sesquialtera 2 ch

Cymbel 2 ch

Rauschpipa 5 ch

Cornett 3 ch

Scharf 4-5 ch

Regal 16'

Basun 16'

Mixtur 5-8 ch

Dulcian 16'

Krumhorn 8'

Trumpet 8'

Trumpet 8'

Skalmeja 8'

Tremulant

Zinka 4'

Vox humana 8'

Tremulant

 

 

Tremulant

 

 

 

Fasad från 1801-års orgel. byggd av Pehr Schiörlin, Linköping.

Ersattes 1908 med en orgel byggd av Åkerman & Lund, Sundbyberg, 23 st.

Ditigast kända orgel byggd 1700 av Johan Agerwall, Söderköping, 6 st.

 

Åter hemsidan