S.t Nicolai kyrka, Örebro 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1970 av Fredrikborgs Orgelbyggeri, Hillerød, Danmark

DISPOSITION

HV I

SV I

POS II

Pedal

Gedaktpommer 16'

Flöjtprincipal 8'

Gedakt 8'

Principal  16'

Principal 8'

Gedakt 8'

Principal 4'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Gamba 8'

Koppelflöjt 4'

Oktavbas 8'

Oktava 4'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Gedaktpommer 8'

Gedaktflöjt 4'

Traversflöjt 4'

Larigot 1 1/3'

Oktavbas 4'

Quinta 2 2/3'

Piccolo 2'

Sesquialtera II

Träflöjt 4'

Oktava 2'

Sifflöjt 1'

Scharff III-IV

Nachthorn 2'

Cornet IV

Mixtur V

Krumhorn 8

Mixtur IV

Mixtur V-VII

Cymbel III

Tremulant

Basun 16'

Spansk trumpet 8'

Fagott 16'

 

 

 

Trompette harmonique 8'

 

 

 

Oboe 8'

 

 

 

Tremulant

 

 

Kyrkans första orgel byggd på 1630-talet.

Ny orgel 1661 av Jörgen Spett, 24 stämmor 2 man och pedal.

Ny orgel 1818 av Jonas Fredrik Schiörlin, Linköking, 33 stämmor.

1845 byggde P Z Strand, J Blomqvist och A V Lindgren, Stockholm en orgel med 26 stämmor.

Ny orgel 1867 av E A Setterquist, Hallsberg, och ännu en 1923 av samma firma, 43 stämmor, 3 man och pedal.

Åter hemsidan