Sankt Nicolai kyrka, Nyköping

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGEL

Byggd 1973 av Marcussen & Son, Aabenraa, Danmark

DISPOSITION

HV II

SV I

BV III

Pedal

Gedackt 16'

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 8'

Gamba 8'

Koppelflöjt 4'

Gedackt 16' (tr I)

Spetsflöjt 8'

Principal 4'

Principal 2'

Oktava 8'

Oktava 4'

Traversflöjt 4'

Nasat 1 1/3'

Gedackt 8'

Oktava 2'

Waldflöjt 2'

Sesquialtera 2 ch

Oktava 4'

Mixtur 5-7 ch

Mixtur 4 ch

Cymbel 2 ch

Nachthorn 2'

Trumpet 8'

Dulcian 16'

Krumhorn 8'

Fagott 16'

 

Oboe 8'

Tremulant

Trumpet 8'

 

Clairon 4'

 

 

 

Tremulant

 

 

Föregående kororgel byggd 1962 av Gustav Hagström, Härnösand

 

 

 

Åter hemsidan