Panoramabilder på några Gotländska dopfuntar

För att se flera bilder från dopfuntarna; tryck på länken under bilderna.

Hela cuppan på dopfunten i Stenkyrka kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Alskogs kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Garda kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Gerums kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Hamra kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Väskinde kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Träkumla kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Vall kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Atlingbo kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Bro kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Hejde kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Eke kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Stånga kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Fole kyrka

 

Hela cuppan på dopfunten i Hogräns kyrka

Hela cuppan på dopfunten i Grötlingbo kyrka

Hela cuppan på dopfunten i Väte kyrka

 

 

Bildspel på alla Gotlands kyrkor

 

Tillbaka till hemsidan