Burs kyrka

Krucifix från 1200-talet, glasmålningar från byggnadstiden, stenbänk med rikt

ornerade gavlar från 1300-talet, altarskåp från 1400-talet, långhusets trätak

från 1700-talet, predikstol 1756. Hjorters kapell (vid gården Lindarve) från

omkring 1860 är ett av landets allra äldsta lekmannakapell.

 

 

 

Altarskåpet från 1400-talet tillverkat i Tyskland. Bilden indelad i fem delar. Klicka i varje del för förstoring.

 

ORGELN

Orgeln byggd 1969 av John Grönvall Orgelbyggeri, Lilla Edet. 14 stämmor

Invigningsspelade gjorde organist Bruno Wallenström, se Ethelhems kyrka.

Tidigare orgel Åkerman &/ Lund från 1883 el. 1888, 6 stämmor

 

Disposition:

HV I                    BV II sv                        Ped

Rörflöjt 8'             Gedackt 8'                      Subbas 16'

Principal 4'            Rörflöjt 4'                       Gedackt 8'

Täckflöjt 4'           Principal 2'                      Koralbas 4'

Waldflöjt 2'           Nasat 1 1/3'        

Mixtur 3 chor        Scharf 2 chor

 

Mekanisk                                                    I/P, II/P, II/I

 

 

Se Burs kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Burs pastorat

Burs

Stånga

När

Lau

 

Åter Gotlandskyrkor