Dopfuntar i Gotlandskyrkor

 

Klicka i bilderna för detaljer

 

Panoramabilder på cuppan från några dopfuntar

 

 


Dopfunten i Alskogs kyrka

 

Dopfunten i Anga kyrka

 

Dopfunten i Ardre kyrka

 

Dopfunten i Atlingbo kyrka

 

Dopfunten i Barlingbo kyrka

 

Dopfunten i Bro kyrka

 

Dopfunten i Eke kyrka

 

Dopfunten i Ekeby kyrka

 

Dopfunten i Eskelhems kyrka

 

Dopfunten i Etelhems kyrka

 

Dopfunten i Fole kyrka

 

Dopfunten i Gammelgarns kyrka

 

Dopfunten i Garda kyrka

 

Dopfunten i Gerums kyrka

 

Dopfunten i Grötlingbo kyrka

 

Dopfunten i Guldrupe kyrka

 

Dopfunten i Halla kyrka

 

Dopfunten i Hamra kyrka

 

Dopfunten i Hejde kyrka

 

Dopfunten i Hemse kyrka

 

Dopfunten i Hogräns kyrka

 

Dopfunten i Klinte kyrka

 

Dopfunten i Lau kyrka

 

Dopfunten i Mästerby kyrka

 

Dopfunten i När kyrka

 

Dopfunten i Sanda kyrka

 

Dopfunten i Sjonhems kyrka

 

Dopfunten i Stenkyrka kyrka

 

Dopfunten i Stånga kyrka

 

Dopfunten i Tofta kyrka

 

Dopfunten i Träkumla kyrka

 

Dopfunten i Vall kyrka

 

Dopfunten i Vamlingbo kyrka

 

Dopfunten i Viklau kyrka

 

Dopfunten i Vänge kyrka

 

Dopfunten i Väskinde kyrka

 

Dopfunten i Väte kyrka

 

 

 

Byzantios - anonymnamn som var verksam på Gotland under andra hälften av 1100-talet.

Atlingbo - Eskelhem -Garde - Hejde - Hogrän - Mästerby - Sanda -Stenkyrka? - Träkumla - Vamlingbo - Väte

 

Calcarius - verksam mellan 1210-1250. Har ritat kolonnen och sydportalen i Tingstäde kyrka.

                     Dopfunten i Fole kyrka där bilden i hög relief som övermålades i saftiga färger 1707.

 

Hegwald eller Hewald Posthumes - Verksam på Gotland, trol. verksam 1125-1160.

Etelhem - Halla - När - Sjonhem Stånga - Viklau - Vänge

Filmen om Hegvald (Ny)

 

Semi-Byzantios - Anonymnamn som var verksam på Gotland efter 1170. Hans arbeten erinrar om Byzantios, men figurerna är mer robusta.

Alskog - Hamra - Tofta

 

Sigraf eller Sigrafr - Gotländsk stenmästare vid slutet av 1100-talet och början på 1200-talet. Stilen är romansk med nordiska element

                                   i sling- och djurornamentiken.

Bro - Eke - Grötlingbo -Lau 

 

Majestatis (Magister Majestatis) - Romansk stenmästare verksam under 1100-talets andra hälft, 

                                                                    den anonyme mästaren benämns även Tryde-Hablingbomästaren.

Gerum - Vall - Väskinde

 

Gå till början av sidan

Åter hemsidan

Gotlands kyrkor, Altarskåp

Gotlands kyrkor, orglar