Linde kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1901 av Åkerman & Lund, Stockholm. 

Restaurerad i början av 2000. Fasad från den föregående orgeln, vilken var byggd 

1858 av O N Lindqvist Visby, 5 stämmor.  1832 anskaffades ett psalmodikon.

 

DISPOSITION

Man sv                            Ped

Principal 8'                        Bihängd

Borduna 8'

Melodia 8'                                    Man/Ped, Man 4'/Man.

Salicional 8'

Gemshorn 4'                                 Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Linde kyrka som ett bildspel

 

FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)

 

 

Åter hemsidan