Havdems kyrka

Eldhärjad 1580. Tornet sänkt med två våningar 1910. Krucifix från 1400-talet

altartavla från 1667, predikstol från 1679. Epitafier från ca 1700-talet.

 

Interior3_Havdhem.jpg (140647 byte) 

Interior2_Havdhem.jpg (139639 byte)

Altare_havdhem.jpg (158138 byte) Dopfunt-Havdhem.jpg (157846 byte)

Krucifix_Havdhem.jpg (153048 byte) Predikstol_Havdhem.jpg (161185 byte)

 

ORGELN

Orgeln byggd av Eskil Lundén, Göteborg 1914. Den föregående orgeln upp-

sattes här 1869 av Runbäck, 9 stämmor. Den skänktes ursprungligen 1698

till S:t Olofs kapell, Stockholm (föregångaretill Adolf Fredriks kyrka). Den

ombyggdes där 1748 av Jonas Gren och Peter Stråhle, Stockholm. Den

hade då 8 stämmor. Senare flyttades orgeln först till Botkyrka kyrka, sedan

till Huddinge kyrka och slutligen hit. År 1912 flyttades orgeln till Gotlands

fornsal.

 

Disposition:

Man sv                            Ped

Borduna 16'                      Subbas 16'

Principal 8'

Rörflöjt 8'                               Man/Ped.

Salicional 8'

Gamba 8'                                Fasta kombinationer.

Oktava 4'

Violin 4'                                  Pneumatisk.

 

 

Se Havdhems kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Havdhems pastorat

Havdhem

Näs

Grötlingbo

Eke

Hablingbo

Silte

 

 

Åter hemsidan