Hamra kyrka

Dopfunt från 1100-talet, altarets skulpturer från 1200-talet. Krucifix med sodofigurer

från 1300-talet, övriga skulpturer från 1300-talet. kalkmålningar från 1400-talet och

1700-talet (till dels rekonstruerade). Målsättning vid senaste restaurering: prägel av 1700-tal.

 

Dopfunten från 1100-talet. Klicka i bilden för detaljbilder.

 

Interior_Hamra.jpg (164781 byte) Krucifix_Hamra.jpg (162046 byte)

Interior2_Hamra.jpg (151708 byte)Skulptur_Hamra.jpg (161489 byte)

Predikstol_Hamra.jpg (161950 byte) Skulptur2_Hamra.jpg (163166 byte)

 

Vaggkrucifix-Hamra.jpg (162829 byte) Koret_Hamra.jpg (162739 byte)

 

ORGELN

Orgeln byggd av M J Lindegren, Göteborg 1887.  Ombyggd 1953 av A. Thulesius och 

omändrad 2002-2003 av Tomas Svenske. 

 

 

Disposition: (osäker)

Man                            Ped

Gedackt 8 B                 Subbas 16'

Quintadena 8' D

Violflöjt 8 D

Principal 4' B7d

Rörflöjt 4'                                Man/Ped.

Oktava 2'

Kvinta 1 1/3' B/D                    Mekanisk

 

 

Se Hamra kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Öja pastorat

Öja

Hamra

Vamlingbo

Sundre

Fide

Åter hemsidan