Sundre kyrka

Sörjande Maria från 1200-talet, kalkmålningar från 1200-talet och 1400-talet.

Predikstol (empire!) från 1800-talets början, altaruppsatsen sentida rekonstuktion.

Vigvattenkärl i portalen. -Försvarstorn (kastal) från 1100-talet.

 

Altaruppsatsen sentida rekonstruktion. Bilden indelad i fyra bilder. För förstoring klicka i bilderna.

 

ORGELN

Orgelbyggarna Thomas och Monika Svenske har restaurerat Pehr Zacharias Strands orgel. 

Den byggdes ursprungligen för Kungliga Operan i Stockholm 1843.
Vid orgelinvigningen spelade domkyrkoorganist Claes Holmgren. 

I Sundre kyrka fanns det en orgel redan 1370. Den var tillverkad av Mäster Verner från 

Brandenburg.

 

 

Se Sundre kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Öja pastorat

Öja

Hamra

Vamlingbo

Sundre

Fide