Hogräns kyrka

Dopfunt och krucifix från 1100-talet, sakramentsskåp från 1400-talet. 

Altaruppsats från 1634, predikstol från 1637, korbänk från 1600-talet 

och medeltida.

 

Klicka i dopfunten för detaljbilder

 

Interior_Hogran.jpg (150760 byte)

 

Krucifix_Hogran.jpg (157005 byte) Predikstol_Hogran.jpg (167067 byte) Altare_Hogran.jpg (164515 byte)

 

ORGELN

Byggd 1859  av O N Lindqvist, Sanda.  Omändrad 1966 av Andreas Thulesius, Klintehamn.

Restaurerad av Tomas Svenske, 11 stämmor.

Orgel2_Hogran.jpg (169323 byte)

 

Festhymn av Gustaf Hägg 1867-1925

Inspelningen gjord den 10 aug. 2007 av A. Söderlund

Ulf Norberg, orgel.

 

Disposition:

Man I                              Man II                           

Dubbelborduna 16' B/D    Flute d'amore 8'                      

Principal 8'                        Spetsflöjt 4'

Gamba 8'                  

Fugara 8'                          

Dubbelgedackt 8'

Oktava 4'                         Mekanisk

Kvinta 3'

Oktava 2'

Trumpet 8'

 

 

Se Hogräns kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Eskelhems Pastorat

Eskelhem

Tofta

Vall

Hogrän

Atlingbo

 

Åter hemsidan