Stenkumla kyrka

Krucifix från 1100-talet, sakramentskåp från 1300-talet, 

kalkmålningar från 1400-talet, altaruppsats och predikstol 

från 1600-talet, dopfunt från ca 1700.

 

Interior_Stenkumla.jpg (158630 byte) Vaggmalning_Stenkumla.jpg (159284 byte)

Altare_Stenkumla.jpg (164604 byte) Predikstol_Stenkumla.jpg (160985 byte)

Dopfunt_Stenkumla.jpg (157920 byte) Krucifix_Stenkumla.jpg (164945 byte)

 

ORGLAR

Orgeln är byggd 1986 av Johannes Künkels Orgelverkstad, Lund. Den tidigare

orgeln var ursprungligen byggd av Per Zacharias Strand, Stockholm, för

Kungliga Operan i Stockholm. Orgeln flyttades hit på 1850-talet. Ett flertal

förändringar har under årens lopp ägt rum, senast 1964 av Andreas Thulesius,

Klintehamn. Orgeln hade ursprungligen 6 stämmor, och efter sista förändringen

9 stämmor.

 

 

Disposition:

Man                    Ped

Gedackt 8'           Subbas 16'

Fugara 8'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                                Man/Ped.

Spetsflöjt 2'

Mixtur III ch                            Mekanisk.

 

 

Se Stenkumla kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Stenkumla pastorat

Stenkumla

Träkumla

Västerhejde

 

 

Åter hemsidan