Vall kyrka

Dopfunt från 1100-talet, nisch med snidade dörrar från ca 1300, altaruppsats från 1684.

Predikstol från 1700-talet, krucifix 1967. -I tornets södra mur cell med hagioscop

(tittglugg till det heliga)

Interior_Vall.jpg (152947 byte)

Altartavla_Vall.jpg (157275 byte)

Krucifix_Vall.jpg (157961 byte)Predikstol_Vall.jpg (157437 byte)

 

ORGELN

Byggd 1955 av Werner Bosch, Kassel, Tyskland.

 

Disposition:

Man I                    Man II                        Ped

Gedackt 8'              Rörflöjt 8'                     Subbas 16'

Principal 4'              Quintadena 4'               Cholarbas 4'

Blockflöjt 2'            Principal 2'                    

Mixtur III ch           Nasat 1 1/3'                   I/P, II/P, II/I

                                                                    II 4'/I.

Elektrisk, kägellåda.

 

Se Valls kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Eskelhems Pastorat

Eskelhem

Tofta

Vall

Hogrän

Atlingbo

 

Åter hemsidan