Ardre kyrka

Dopfunt och krucifix från 1200-talet, altaruppsats och glasmålningar (till dels)

från 1300-talet, Maria-bild från ca 1500, predikstol  från 1600-talet.

restaurerad ca 1900, målningar från samma tid

 

 

Altaruppsats, gotländskt arbete  från 1300-talets början. Bilden är indelad i tre delar. Klicka i varje del för förstoring. 

Klicka i bilden för information

Madonnan_Ardre.jpg (215305 byte) Fonster_Ardre.jpg (175968 byte)

 Predikstol_Ardre.jpg (193680 byte)

Interior.jpg (205556 byte) Krucifix_Ardre.jpg (208883 byte)

Interior2.jpg (191153 byte)

Endast de tre översta rutorna i mellersta

fönstret är medeltida.

Övriga glasmålningar är utförda av

Wilhelm Pettersson 1901.

 

ORGELN

Byggd 1990 av J Künkels Orgelverkstad AB Färjestaden. Ny fasad ritad som kopia 

av den föregående orgelns fasad, av Ture Jangvik. Tidigare orgel byggd 1900 av 

Åkerman & Lund, 3 stämmor. Orgeln tjänstgör numera i Hejdeby kyrka.

 

Disposition:

Man                                  Ped

Gedackt 8'                         Subbas 16'

Salicional 8'        

Principal 4'                                                Man/Ped

Tvärflöjt 4'

Gemshorn 2'                                              Mekanisk

 

 

Ardre kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Garde pastorat

Garda

Etelhem

Alskog

Lye

Ardre

 

Åter Gotlandskyrkor