Linde kyrka

Krucifix från 1100-talet (kopia), Kalkmålningar från 1300-1400-talet.

altarskåp från 1521, predikstol från 1600-talet.

Altarskåp från 1521

 

ORGELN

Byggd 1901 av Åkerman & Lund, Stockholm. 

Restaurerad i början av 2000. Fasad från den föregående orgeln, vilken var byggd 

1858 av O N Lindqvist Visby, 5 stämmor.  1832 anskaffades ett psalmodikon.

 

Disposition:

Man sv                            Ped

Principal 8'                        Bihängd

Borduna 8'

Melodia 8'                                    Man/Ped, Man 4'/Man.

Salicional 8'

Gemshorn 4'                                 Mekanisk

 

 

Se Linde kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Fardhems pastorat

Fardhem

Linde

Lojsta

Levide

Gerum

 

 

Åter hemsidan