Garda kyrka

Dopfunt och krucifix från 1100-talet, rysk-bysantinska kalkmålningar från 1200-talet i

bl.a. tornbågen. Ursprungliga, murade bänkar i långhuset. Predikstol från 1662, altar-

uppsats från 1689, epitafier från 1600-talet, glasmålning från 1974. -Kyrkogården: Stig-

lucka i varje väderstreck.

 

Klicka i bilden för att se detaljer i dopfunten

 

 

 

Interior.jpg (83001 byte) 

Interior2.jpg (192770 byte)

Tavla.jpg (234357 byte)Malning2.jpg (192360 byte)Altartavla.jpg (183622 byte)Malning.jpg (197953 byte)Skap2.jpg (163925 byte)

Krucifix2.jpg (148887 byte)

tak.jpg (176081 byte)

Predikstol.jpg (208877 byte)

 

PORTAR OCH STIGPORTAR

 

ORGELN

Byggd 1964 av Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke. Den föregående orgeln 

var byggd 1858 av Carl Gustav Cederlund, Stockholm, 5 stämmor. Finns nu i 

Frimurarhuset, Visby.

 

Disposition:

Man                     Ped

Gedackt 8'            Gedcackt 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                                Man/Ped.

Waldflöjt 2'

Kvinta 1 1/3'                            Mekanisk

 

 

Se Garda kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Garde pastorat

Garda

Etelhem

Alskog

Lye

Ardre

 

Åter hemsidan