Lye kyrka

Dopfunt från 1200-talet. Nordens största bevarade svit glasmålningar från 1300-talet.

Kalkmålningar från 1300-1500-talet. Altarskåp och krucifix från 1400-talet.

Predikstolen från 1705. I västportalen inmurad relikkista från 1100-talet.

 

 

I centrum finns en Nådastolsframställning med Gud fader, och den korsfäste Kristus och den Helige ande i duvoskepnad. Apostlarna i norra flygeln är från

vänster Tomas med lans, obekant eftersom attribut saknas, boken indikerar bara att han är lärd, Andreas med X-format kors, Judas Taddeus med klubba,

bredvid Nådastolen i Corpus ses i norr Johannes med kalk och Simon med såg och i söder en obekant apostel eftersom attribut saknas, och Jakob den

äldre med pilgrimshatt och mussla. I den södra flygeln, obekant där attribut saknas, Bartolomeus med kniv där endast skaftet återstår, Petrus med nyckel

och Paulus med svärd. Detta är dock skadat.

 

 

När det romerska koret revs på 1300-talet uppfördes i dess ställe ett gotiskt kor med sakristia. Koret är ett verk av anonymmästarn Egyptius. 

Korportalen är ett av de förnämsta exemplen på Egyptius stenhuggarkonst. På de rikt figurprydda kapitälbanden återgives Kristi barndoms 

historia. Kalkmålningarna i koret har utförts strax efter korbyggets fullbordande, således omkring 1350. De medeltida glasmålningarna i korfönstren 

är bland de största och bäst bevarade i norra Europa. Sviten omfattar 15 rutor med figurscener, 4 rutor med arkitekturmotiv och 15 rutor med bladdekor.

 Det vackra altarskåpet har på bottenlisten en inskrift som anger både givaren och tillverkningsåret. Översatt har den följande lydelse: Jon Mannegarde, 

Herrens år 1496 före midsommardagen fullbordades detta altarskåp. Ovanför altarskivan på den så kallade predellan finns en bild av Jesus ansikte på 

”Veronikas svettduk”, den är målad på 1400-talet.

Tryck i bilden för högupplöst bild.

Interiörbilder. Klicka i bilderna för hög upplösning.

 

DE UNIKA GLASMÅLNINGARNA

Klicka i varje fönster 

 

1. Maria och Elisabeths möte

2. Kristi födelse

3: Budskapet till herdarna

4. Konungars tillbedjan

5. Frambärandet i templet

6. Ängel med ciborium

7. Korsbärandet

8. Korsfästelsen

9. Uppståndelsen

10. Himmelsfärden

11. Aposteln Petrus

12. Aposteln Paulus

13. S:t Olof

14. Helig biskop

S:ta Katarina

 

APOSTLAR

Ap1.jpg (315728 byte) Ap2.jpg (365732 byte) Ap3.jpg (379566 byte) Ap4.jpg (408586 byte)

Ap5.jpg (394395 byte) Ap6.jpg (381560 byte) Ap7.jpg (398098 byte) Ap8.jpg (392659 byte)

 

 

Predikstol2.jpg (189566 byte)  Krucifix2.jpg (146456 byte)

Predikstol från 1705. Krucifix från slutet av 1400-talet.

Före och efter restaureringen 2011

  

Angel.jpg (259088 byte) huvudingång.jpg (217752 byte) Port_mot_norr.jpg (237034 byte) 

Skulptur.jpg (299504 byte)Sodra_porten.jpg (216857 byte)Skulpturer2.jpg (260379 byte)

  

Maria_med_jesusbarnet.jpg (279586 byte) Inmurat_i_vaster.jpg (233826 byte) 

I västportalen inmurad relikkista från 1100-talet

 

Portklapp2.jpg (111840 byte)

Portklapp från 1100-talet

 

  ORGELN

Orgeln byggd 1972 av John Grönvalls, orgelbyggeri, Lilla Edet.

Tidigare orgel byggd 1900 av Åkerman & Lund, Stockholm, 4 stämmor.

 

Gavott av Edvard Grieg 1843-1907. 

Inspelad den 11 aug. 2007 av A. Söderlund

Ulf Norberg, orgel.

 

Disposition:

Man                     Ped

Gedackt 8'            Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                            Man/Ped.

Waldflöjt 2'

Kvint 1 1/3 '

Scharf 2 chor                       Mekanisk

 

Mats-Åke Nordlander, Sollefteå sjöng på vårt bröllop i Lye kyrka den 2 jan.1970.

Organist var Ruth Hägg, Stånga. Gamla orgeln var byggd av Åkerman & Lund 1900 

och hade 4 stämmor, Principal 8', Salicional 8'. Borduna 8', Gemshorn 4' 

Den enda kvarvarande bilden som finns kvar av den gamla orgeln som jag känner till.

 

 

Bildspel från You Tube

 

Kyrkor inom Garde pastorat

Garda

Etelhem

Alskog

Lye

Ardre

 

Se Lye kyrka som ett bildspel

 

Åter hemsidan