Gerums kyrka

Dopfunt och krucifix från 1100-talet, procissionskrucifix från 1200-talet respektive

1300-talet. Kalkmålningar från 12- 14 och 1700-talet. glasmålning från 1300-talet,

altartavla från 1667, predikstol från 1600-talet. Kyrkklocka från tiden före 1250,

en av öns äldsta.

Klicka i dopfunten för att se detaljer!

Interior_Gerum.jpg (151780 byte)

Altare_Gerum.jpg (165675 byte) Predikstol_Gerum.jpg (161889 byte)

Krucifix_Gerum.jpg (170223 byte)  

 

ORGELN

Orgeln byggd av Th Frobenius & Co, Lyngby 1966. Tidigare ett harmonium från 1920.

 

Disposition:

Man                    

Gedackt 8'

Principal 4'

Rörfleut 8'

Spetsflöjt 2'                    Mekanisk

 

Se Gerums kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Garde pastorat

Garde

Etelhem

Alskog

Lye

Ardre

 

 

Åter hemsidan