Eksta kyrka

Glasmålning från 1200-talet, dopfunt 1642, krucifix av bygdesnidare från 1700-talet,

altaruppsats och predikstol (i samma stil och ursprung i S:t Olofs kapell, sedemera

Adolf Fredriks kyrka i Sthlm) inköpta  från Össeby kyrka i Uppland i samband med

storombyggnad 1838. Jfr Sproge och Fårö.

 

 

ORGELN

Byggd 1889 av Åkerman & Lund, Stockholm.

 

Disposition:

Man                            Ped

Borduna 16' B/D          Bihängd

Principal 8'

Rörflöjt 8'                                            Man 4'/Man.

Salicional '

Octava 4'                                             Mekanisk 

 

DISPOSITION:

Ocktava 4'

Rörfleut 8'

Salcional 8'

Principal 8

Borduna 16' B/D

Koppel:Man/P.

Bihangspedal

 

 

Se Eksta kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Klinte pastorat

Klinte

Eksta 

Hejde

Mästerby

Sanda

Sproge

Västergarn

Väte

 

Åter Gotlandskyrkor