Klinte kyrka

Glasmålningar och kalkmålningar från 1300-talet, krucifix från 1400-talet,

altaruppsats från 1643, dopfunt från 1667. Predikstol och epitafier från 1600-talet.

Snidade inskrifter på främsta bänkluckorna. Tre klockor.

I samhället N Kustvägen, s.k. Hamnkyrka (f.d. metodistkyrka, nu Sv Kyrkan.

 Interior2_Klinte.jpg (159230 byte)

Altare_Klinte.jpg (162443 byte) Predikstol_Klinte.jpg (165276 byte)

Dopfunt_Klinte.jpg (158185 byte) Krucifix_Klinte.jpg (156865 byte)

Tavla_Klinte.jpg (162620 byte) Tavla2_Klinte.jpg (161684 byte)

Orgel_Klinte.jpg (161535 byte)

 

ORGELN

Byggd 1977 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad. Den föregående 

orgeln var byggd 1870 av Åkerman & Lund, Stockholm, 7 stämmor.

 

 

Preludium F-dur av Johann Sebastian Bach 1685-1750

Inspelningen gjord den 10 aug. 2007 av A. Söderlund

Ulf Norberg, orgel.

 

Toccata

Inspelningen gjord den 10 aug. 2007 av A. Söderlund

Ulf Norberg, orgel.

 

 

 

Disposition:

HV I                        BV II                    Ped

Rörflöjt 8'                Gedackt 8'              Subbas 16'

Principal 4'               Rörflöjt 4'               Gedackt 8'

Spetsflöjt 4'             Principal 2'              Kvintadena 4'

Waldflöjt 2'             Cymbel 3 ch            Koppelflöjt 2

Sifflöjt 1'                 Dulcian 8'                 Fagott 16'

Mixtur 3-4 ch          Tremulant                Rörskalmeja 4'

 

Mekanisk                                               I/P, II/P, II/I.

 

 

Se Klinte kyrka som ett bildspel

Kyrkor inom Klinte pastorat

Klinte

Eksta 

Hejde

Mästerby

Sanda

Sproge

Västergarn

Väte

Fröjel

Åter hemsidan