Väte kyrka

Dopfunt från 1100-talet, krucifix ca 1200, kalkmålningar 1300-1500-talet, altaruppsats

från 1699, predikstol och bänkinredning från 1700-talet. Skulptur S:t Olof efter original i SHM

 

Klicka i bilden för detaljbilder på dopfunten

 

  Krucifix_Vate.jpg (63518 byte)

 

 

Traskulptur_Vate.jpg (51666 byte)

 

ORGELN

Byggd 1955 av Werner Bosch, Kassel, Tyskland. Den föregående 

orgeln var byggd av  O N Lindqvist, Visby från 1858, 8 stämmor.

 

Disposition:

HV I                    SV II                    Ped

Gedakt 8'              Rörflöjt 8'             Subbas 16'

Principal 4'            Salicional 8'           Koralbas 4'

Kvinta 2 2/3'         Spetsflöjt 4'

Mixtur 3 chor        Kvintadena 4'        I/P, II/P, II/i.

                             Principal 2'

                             Scharf 2 chor        Mekanisk

                           

 

 

Se Väte kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Klinte pastorat

Klinte

Eksta 

Hejde

Mästerby

Sanda

Sproge

Västergarn

Väte

 

Åter hemsidan